فایل صوتی

متن و شرح غزل آن نفسی که با خودی

متن و شرح غزل « من غلام قمرم … » ، مولانا

 

کتاب و چنین گفت مولوی ۱

کتاب و چنین گفت مولوی ۲

کتاب و چنین گفت مولوی ۳

کتاب و چنین گفت مولوی ۴

کتاب و چنین گفت مولوی ۵

کتاب و چنین گفت مولوی ۶

کتاب و چنین گفت مولوی ۷

کتاب و چنین گفت مولوی ۸

کتاب و چنین گفت مولوی ۹

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۰

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۱

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۲

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۳

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۴

اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش

اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش

ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامَت می کنم

ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامَت می کنم

اندک اندک جمعِ مستان می_رسند

اندک اندک جمعِ مستان می_رسند

کتاب و چنین گفت مولوی ۱۵

باز آمدم، باز آمدم، از پیشِ آن یار آمدم

باز آمدم، باز آمدم، از پیشِ آن یار آمدم

ای که از این تنگ قفس می پَری

ای که از این تنگ قفس می پَری

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها

ای رَستخیزِ ناگهان ! وی رَحمَتِ بی_منتها

فایل صوتی نظریه پیدایش ۱

فایل صوتی نظریه پیدایش ۲

فایل صوتی نظریه پیدایش ۳

فایل صوتی نظریه پیدایش ۴

2 Replies to “فایل صوتی”

  1. استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سیاح
    با قدردانی از زحمات حضرتعالی در ایجاد چنین سایت ارزشمند و ارایه نظریه پیدایش حضرت مولانا، باستحضار عالی می رساند در مسیر عشق و تعالی و معرفت و عرفان عملی بودن بتنهایی قادر به تجلی اسما و صفات و اناالیه راجعون نیست. ما در این نشئه قادر به حصول تجربه اسما و صفات الهی نخواهیم شد مگر با خدمت به خلق و تمرین رحمانیت و سایر صفات، نکته ایی که شمس با ایثار جان خود به مولانا انتقال داد این بود که اسما و صفات و قابلیت و ابعاد هوشمندی، را نه تنها در عبادت مکانیکی و حرف، بلکه عشق به خدا در برقراری عدالت و اخلاق با تمام وجود در تک تک لحظه ها و در تجربه زیستن با انسانها و همه موجودات، آدمی قابل حصول است، نسخه ایی که هیچ دین و مذهبی تاکنون برای بشریت نتوانسته است الگوی عملی آن را بیافریند!، تندرست و پایدار باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *