کتاب ها

.

.

(پیمانه و دانه   (تمام داستان های مثنوی به نثر امروزی ، همراه با شرح و تفسیر هر داستان

چاپ لوس آنجلس- انستیتو پژوهش ایران – سه جلد ۱۵۸۸ صفحه – ۱۳۷۸ (۲۰۰۹) – موجود نیست

چاپ لوس آنجلس- انستیتو پژوهش ایران – شش جلد – ۱۸۸۵ صفحه –  ۱۳۷۸ (۲۰۰۹) – موجود نیست

چاپ تهران –  انتشارات مهر اندیش – یک جلد بزرگ- ۹۵۶ صفحه – چاپ سوم – ۱۳۹۸  (۲۰۱۹

در تهران موجود است. به انتشارات مهر اندیش مراجعه شود www.mehrandishbooks.com

.

.

.

 (و چنین گفت مولوی (نگرشی دیگر بر مثنوی معنوی

شرح و تفسیر ۲۴۰۰ بیت اول از ۲۶۰۰۰ بیت  مثنوی

لوس آنجلس، انستیتو پژوهش ایران دو جلد، ۱۳۷۶ صفحه – ۱۳۸۱ (۲۰۰۲

۱۳۸۹ (۲۰۱۰) لوس آنجلس، شرکت کتاب

در شرکت کتاب (لوس آنجلس) موجود است

www.ketab.com

تهران، انتشارات مهر اندیش چاپ دوم – ۱۳۹۴  (۲۰۱۵

در تهران موجود است. به انتشارات مهر اندیش www.mehrandishbooks.com

مراجعه شود

.

.

.

فرهنگ مختصر مبانی مثنوی ابیات کلیدی مثنوی به صورت موضوعی

چاپ لوس آنجلس – انستیتو پژوهش ایران. –  ۲۶۸ صفحه – چاپ سوم –  ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) – موجود نیست

.

.

.

(گلبیت های شمس  (ابیات کلیدی دیوان شمس به صورت موضوعی

چاپ لوس آنجلس – انستیتو پژوهش ایران.- ۲۸۰ صفحه – ۱۳۹۳ (۲۰۱۴

چاپ تهران – انتشارات مهر اندیش – ۲۵۰ صفحه – چاپ  ۱۳۹۳  ( ۲۰۱۴

در تهران موجود است. به انتشارات مهر اندیش www.mehrandishbooks.com

مراجعه شود

.

.

.

(هفت چلچراغ شمس   (شرح و تفسیر ۲۸۰ غزل دیوان شمس

چاپ لوس آنجلس – انستیتوپژوهش ایران –  دو جلد  ۷۴۹ صفحه   ۱۳۹۹ (۲۰۲۰

برای خرید این کتاب دوجلدی لطفا با ایمیل وب سایت ما در بخش ارتباط با ما مکاتبه کنید.

چاپ تهران – انتشارات مهر اندیش – در دست چاپ است

2 Replies to “کتاب ها”

  1. با سلام و سپاس.جهت تهیه دو جلد کتاب چلچراغ شمس باید چگونه اقدام کنم.ممنون از راهنماییتون.البته ممنون میشم بفرمایید
    که ایا مانند دیگر نسخ ایشون ساده نوشته شده ا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *